kesäkuu 2012

SAK:n tasa-arvovastaava, erikoistutkija Tapio Bergholm (Suomen Kuvalehti 21.6.2012) kertoo, että monet naisten ongelmat nähdään yhteiskunnallisina, kun taas miesten kohdalla korostetaan yksilön omaa vastuuta. Bergman kertoo että perimmäinen syy aloitteelle on miestyöllisyyden rapautuminen, josta on seurannut isoja ongelmia kuten pitkäaikaistyöttömyyttä, työkyvyttömyyttä sekä pysyvää syrjäytymistä. Miestyöllisyyden rapautuminen on...

KUTSU Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt -selvityksen julkistamistilaisuus pidetään keskiviikkona 29.8.2012 klo 10–12 työ- ja elinkeinoministeriön auditoriossa, Eteläesplanadi 4 (Helsinki). Valtava-kehittämisohjelmassa tuotetun selvityksen keskeisiä havaintoja kertovat Inkeri Tanhua ja Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä. Selvitys tarjoaa katsauksen Suomessa toteutettujen sukupuolten tasa-arvohankkeiden hyviin käytäntöihin 1980-luvulta alkaen. Selvityksessä esitellään...

Tekeillä olevan Suomen vanhuspalvelulain johdosta Naisjärjestöjen keskusliiton toiminnanjohtaja Leena Ruusuvuori on tarkastellut globaalia tilannetta WHO.n lyhyen raportin merkeissä. Huoltosuhteen muuttuminen haastaa kaikkialla maailmassa. Teknologiasta saamme paljon apuja, ja ikääntyvissä on suurin osa energisiä ja aktiivisia ihmisia, joita ei pitäisi kohdella ongelmana vaan voimavarana. Miesten odotettavissa...

Miesten ja naisten välinen palkkaero kaventunut, mutta lisäponnistuksia tarvitaan "Tuoreen tiedon mukaan naisten ansiot ovat tällä hetkellä keskimäärin 82,6 prosenttia miesten ansioista. Sukupuolten välinen palkkaero on hieman kaventunut edelliseen vuoteen verrattuna. Eteenpäin siis mennään - vaikkakin pieni askelin", totesi tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki tänään Samapalkkafoorumissa Helsingissä. Samapalkkaisuusohjelman...