Helvi Sipilä -seminaari New Yorkissa 24.2: Köyhyys suurin este tyttöjen kouluttamiselle

Helvi Sipilä -seminaari New Yorkissa 24.2: Köyhyys suurin este tyttöjen kouluttamiselle

“Koulutus on paras tapa muuttaa maailmaa”, sanoi kansainvälisessä Helvi Sipilä –seminaarissa New Yorkissa torstaina 24.2. puhunut ministeri Stefan Wallin. Seminaarin aiheena oli naisten ja tyttöjen pääsy koulutukseen. Wallin korosti, että hyvä koulutus merkitsee myös parempia työllistymismahdollisuuksia ja parempia ansioita.

YK:n uuden tasa-arvojärjestön UN Womenin apulaisjohtaja Joanne Sandler kysyi, miksi tyttöjen oikeus koulutukseen ei ole vieläkään toteutunut, vaikka kaikki tunnustavat sen tärkeyden. Sandler toi esiin, että tyttöjen kouluttamiseksi on eri puolilla maailmaa hyviä käytäntöjä, joita pitäisi hyödyntää laajemmin. Esimerkiksi koulumaksujen poistamisella ja taloudellisilla kannustimilla on merkittävä vaikutus tyttöjen koulussa pysymiseen.

NNKY-järjestöjen maailmanliiton World YWCAn ohjelmajohtaja Hendrica Okondo sanoi, että köyhyys on suurin este tyttöjen kouluttamiselle. Köyhissä perheissä tyttöjä tarvitaan tekemään naisille perinteisesti kuuluvat kotityöt.

Okondon mukaan kulttuurisilla asenteilla on niin ikään merkittävä vaikutus koulutuksen epätasa-arvoon. Ne näkyvät niin etelässä kuin pohjoisessa tyttöjen ja naisten vähäisenä osallistumisena erityisesti matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknilliseen koulutukseen, korosti myös professori Cornelia Boldyreff, joka edusti seminaarissa akateemisten naisten maailmanjärjestöä IFUWia.

Suomen pääkonsulaatissa New Yorkissa pidetty tapahtuma oli järjestyksessä kuudes kansainvälinen Helvi Sipilä –seminaari, joka järjestetään vuosittain YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW, Commission on the Status of Women) kokouksen yhteydessä. Sen järjestivät Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS, NNKY-liitto ja Suomen UN Women. Seminaarin puheenjohtajana toimi tutkija Leena-Maija Laurén Turun yliopistosta.

Lisätietoja:
Leena Ruusuvuori, pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto
leena.ruusuvuori@naisjarjestot.fi
p. (09) 494 217

Sipilä, Helvi (1915 – 2009)

Yhdistyneiden kansakuntien apulaispääsihteeri, asianajaja, presidenttiehdokas, ministeri

 Helvi Sipilällä , Suomen Naisyhdistyksen kunniajäsen v:sta 1995, oli takanaan pitkä asianajajan ja järjestövaikuttajan kokemus myös kansainvälisissä tehtävissä, kun hänet valittiin ensimmäisenä naisena Yhdistyneiden Kansakuntien apulaispääsihteeriksi. Sipilän vastuualueena olivat naiskysymykset, sosiaalinen kehitys ja rikollisuuden ehkäisy. Hänestä tuli ensimmäinen nainen, joka oli ehdolla Suomen tasavallan presidentiksi.

.

.