Hyvää Kansainvälistä Naistenpäivää

Hyvää Kansainvälistä Naistenpäivää

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. YK vahvisti päivän vieton vuonna 1975 ja samalla se sai nimen ”Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä”.

Reilu puolet suomalaisista naisia

Suomen väestöstä noin 2,8 miljoonaa (50,7 %) on naisia. Naisten keski-ikä on 43,8 vuotta ja eniten on 68-vuotiaita naisia, 40 100. Äidinkielenään vierasta kieltä puhuvien naisten osuus on 6,2 prosenttia (172 000).

Vuonna 2016 syntyi 26 000 tyttöä. Näiden tyttöjen elinajanodote on 84,1 vuotta. Suosituimmat tytöille annetut nimet olivat Maria, Sofia ja Emilia.

Täysi-ikäisistä naisista 44,0 prosenttia on naimisissa. Naiset solmivat avioliiton ensimmäisen kerran keskimäärin 31,4 vuoden iässä. Ensisynnyttäjien keski-ikä on 29,1 vuotta.

70,7 prosenttia naisista asuu kaupunkialueilla. Yksin asuvia naisia on 608 000, joista 47,6 prosenttia on yli 64-vuotiaita.

Lähteet: Tilastokeskus, Väestötilasto 2016. Väestörekisterikeskus, Nimipalvelu.

Naisten koulutus

Pisa 2015 -tutkimuksen mukaan 15-vuotiaiden suomalaistyttöjen lukutaito on maailman huippua. Luonnontieteissä he olivat OECD-maiden välisessä tarkastelussa toiseksi parhaita.

Vuonna 2016 yli 15-vuotiaista naisista 72,3 prosenttia oli suorittanut jonkun peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Naisten osuus tutkinnon suorittaneista oli suurin terveys- ja hyvinvointialalla, 87,5 prosenttia. Selkeästi naisenemmistöisiä koulutusaloja olivat myös kasvatusalat, palvelualat, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet sekä humanistiset ja taidealat. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista naisia oli 57,4 prosenttia.

Lähteet: OKM, Pisa-tutkimus ja Suomi. Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne 2016.

Naiset suomalaisessa työelämässä

Vuonna 2017 työllisiä 15–74-vuotiaita naisia oli 1 191 000. Naisten työllisyysaste oli 68,5 prosenttia (15–64-vuotiaat).

81,2 prosenttia 15–74-vuotiaista palkansaajanaisista työskenteli viime vuonna vakituisessa työssä. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä oli 18,8 prosenttia. Kokoaikatyötä teki noin 79,0 prosenttia ja osa-aikatyötä 21 prosenttia. Naisten osuus yrittäjistä oli 33,0 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2017.

Naisten keskiansio vuonna 2017 oli 3 090 euroa, noin 16 prosenttia pienempi kuin miehillä. Eläkkeelle naiset siirtyivät keskimäärin 60,7-vuotiaina.

Lähteet: Eläketurvakeskus, Eläkkeellesiirtymisikä 2017. Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2017 (ennakko).

Naiset, valta ja päätöksenteko

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa valittiin kansanedustajiksi 83 naista. Naisten osuus valituista on 41,5 prosenttia, mikä on pari prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten osuus kaikista ehdokkaista. EU-maista Suomessa on kolmanneksi eniten naisia kansanedustajina.

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa naisten osuus valituista oli 39,0 prosenttia (3 514). Ehdokkaista naisia oli 39,9 prosenttia.

Vuonna 2015 pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus oli 22,5 prosenttia ja valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa 38,4 prosenttia. Kunnan- ja kaupunginjohtajista naisia oli 21,2 prosenttia vuonna 2016.

Lähteet: Inter-Parliamentary Union, Women in politics 2017. Tilastokeskus, Vaalitilastot 2017, Naiset ja miehet Suomessa 2016 ja Kuntasektorin palkat 2016.

Tilastoja sukupuolten tasa-arvosta

Islanti, Norja ja Suomi ovat maailman kolme tasa-arvoisinta maata Maailman talousfoorumin vuoden 2017 Global Gender Gap -raportin mukaan. Alla lisää tilastolähteitä tasa-arvosta.

Kotimaisia ja pohjoismaisia tilastoja
Tilastokeskus, Tietoa teemoittain: Sukupuolten tasa-arvo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tasa-arvotiedon keskus Minna
Pohjoismainen yhteistyö, Pohjoismaiset tasa-arvoindikaattorit

Kansainvälisiä tilastoja
Eurostat, Gender statistics
OECD, OECD Gender Equality
YK, UN Women
YK, World’s Women reports
European Commission, She figures 2015

Lisätietoja: Tilastokirjasto, puh. 029 551 2220
info(at)tilastokeskus.fi

Logo-090227

.

.