Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatuksen materiaalit Friidu ja Fredi ovat uudistuneet

Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatuksen materiaalit Friidu ja Fredi ovat uudistuneet


Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatuksen materiaalit Friidu – tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet ja Fredi – pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat uudistuneet.

Friidu ja Fredi antavat kattavan tietopaketin jokaiselle tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneelle. Faktatiedon lisäksi materiaalit rohkaisevat lähestymään arjen haasteita runojen, pelien ja leikkien kautta.

Erityisesti opettajille ja kasvattajille suunnatut materiaalit avaavat uuden näkökulman ihmisoikeuksien ja tasa-arvon todellisuuteen. Friidu ja Fredi kurkistavat lakien ja asetusten taakse ja tarjoavat näkökulman tyttöjen ja poikien maailmaan arjen näkökulmasta.

Materiaalit on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Oppitunneille suunnatut tehtävät ja harjoitukset on suunniteltu yhteistyössä opettajatyöryhmän kanssa.

Omakohtainen kokemus ja toisen asemaan asettuminen ovat materiaalien keskeisiä tavoitteita. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämisessä ei ole kyse kovinkaan monimutkaisista asioista – arjen valinnat ovat ratkaisevia.

Materiaalit ovat ladattavissa (veloituksettomina ja pdf-muotoisina) osoitteissa www.ykliitto.fi/friidu ja www.ykliitto.fi/fredi

Materiaalien tulostaminen tai kopiointi on sallittu opetuskäyttöön.

Friidu ilmestyi ensi kerran vuonna 2004 suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Fredi tuotettiin puolestaan Setlementtinuorten liiton koordinoimassa Poikienmaailma -hankkeessa vuonna 2007.

Parhain terveisin,

Suomen YK-liitto

——————————————————————————–

.

.