Kansainvälinen naistenpäivän juhla 8.3.2011

Kansainvälinen naistenpäivän juhla 8.3.2011

 Philomela kuoro avasi Helsingin yliopiston juhlasalissa pidetyn Naistenpäivän juhlan unohtumattomalla esityksellään. Kuoro esitti kappaleet Minne kauneus katosi ja Pauhaava sydän. Varsinaisen luento-osuuden avasi Helsingin yliopiston rehtori Ulla-Maija Forsberg, joka käsitteli naistenpäivää ja naisia sekä historiallisessa kontekstissa että nykypäivän tasolla. Hän pohti tasa-arvon merkitystä sekä tasa-arvon esiintymistä eri elämän alueilla kuten urheilussa, politiikassa ja kulttuurissa.

Professori Tuija Pulkkinen luennoi aiheesta Naiset ja valta. Luento esitteli napakasti ja tiiviisti naisten vallankäytön alkutaipaletta ja eteni tähän päivään pohtien muun muassa pakeneeko valta naisia, haluavatko naiset ylipäänsä valtaa ja voittaako mieheys kaikki muut asemat puhuttaessa vallasta?

Seuraavaksi Suomen UN Womenin hallituksen puheenjohtaja Helena Ranta alusti Helvi Sipilä-luentoa, jonka piti suurlähettiläs ja Suomen UN Womenin valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsti Lintonen. Lintonen käsitteli luennossaan Helvi Sipilään ja hänen merkityksellistä työtään. Hän kertoi UN Womenin toiminnasta, tarkoituksesta ja pyrkimyksistä. Lintonen korosti, että naisten asema on parantunut monessa suhteessa, mutta etenkin köyhissä maissa äitiysneuvola, tyttöjen ja naisten koulutus sekä naisten asema yleensä vaatii vielä paljon työtä. Tässä työssä Pohjoismailla ja Euroopalla on merkittävä rooli.

Naistenpäivän juhlan päätti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan esitys: Naisjärjestöjen keskusliitto 100 vuotta – tiedolla ja taidolla. Anttila kävi läpi naisjärjestöjen ja naisjärjestöjen keskusliiton historiaa, esitteli naisjärjestöjen keskusliiton jäsenjärjestöjä sekä käsitteli naisjärjestöjen rooli ennen ja nykyään. Hän vertaili kotimaisten naisjärjestöjen toimintaa muualla Euroopassa ja totesi, että muualla naisjärjestöt toimivat enemmän lobbaajan roolissa. Puheensa päätteeksi hän käsitteli naisten vapausoikeuksien kehitystä mainiten muun muassa naispapit 1986, vapaaehtoisen asepalveluksen ja naisten oikeuden sotilasvirkoihin 1995 sekä ensimmäisen naispääministerin vuonna 2003.

.

.