Kutsu Suomen Naisyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 25.2.klo 17.00

Kutsu Suomen Naisyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 25.2.klo 17.00


Aika: Maanantaina 25. päivänä helmikuuta 2013 alkaen klo 17.00

Paikka: Suomalainen Naisliitto, Aurorankatu 17 A 11, Helsinki

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä mainitut asiat

1§ Vuosikokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3§ Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5§ Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet
6§ Hyväksytään työjärjestys
7§ Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2012
8§ Esitetään vuoden 2012 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
10§ Toimitetaan erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten ja puheenjohtajan vaali
11§ Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12§ Päätetään vuosimaksun suuruus ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio
13§ Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2013
14§ Käsitellään muut esille tulevat asiat
15§ Kokouksen päätös

Vuosikokousesitelmän pitää kirjailija, professori Katarina Eskola aiheesta: Tyttö Pitkänsillan molemmin puolin.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestanne 22.2.2013 mennessä sihteeri Kukka Lehmusvirralle, lehmusvirta@kolumbus.fi tai gsm 0500 423 570. ( HUOM! Matkoilla 22.2.-24.2)

Suomen Naisyhdistys ry
Johtokunta

.

.