Minkälaisia kertomuksia syntyy, kun ikääntyneille naisille annetaan ääni, tila ja valta puhua omasta elämästään ja omasta (suku)puolestaan

Minkälaisia kertomuksia syntyy, kun ikääntyneille naisille annetaan ääni, tila ja valta puhua omasta elämästään ja omasta (suku)puolestaan

anna-mari kivimäki sTervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta Minkälaisia kertomuksia syntyy, kun ikääntyneille naisille annetaan ääni, tila ja valta puhua omasta elämästään ja omasta (suku)puolestaan
keskiviikkona 14.10. klo 17.30 osoitteessa Aurorankatu 17 A 11, 00100 Helsinki (Suomalaisen Naisliiton tilat).

Anna-Mari Kivimäki (VTM, FM) esittelee nais- ja sukupuolentutkimuksen pro gradu -tutkielmansa pohjalta feministisen gerontologian tutkimussuuntausta, jossa korostuu usko ikääntyneiden naisten omassa äänessä piilevään valtaan.

Kivimäen mukaan ikääntyminen mahdollistaa elämästä tehdyt tulkinnat ja kertomukset, jonka vuoksi ikääntyneet naiset voivat toimia aktiivisina tiedon tuottajina.

Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 13.10.2015
Kukka Lehmusvirralle: lehmusvirta(at)kolumbus.fi
Tilaisuuden järjestää Suomen Naisyhdistys ry
Tervetuloa mukaan! Tilaisuudessa on tarjoilua. Vapaa pääsy.

”Valmistuin keväällä 2013 Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valtiotieteiden maisteriksi. Rakkaudesta paitsi yliopistoa, kuin myös naistutkimusta kohtaan, hakeuduin kuitenkin jatkamaan opintojani nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa. Toisen graduni, v. 2015, aiheena olivat ikääntyneet naiset ja feministisgerontologinen tutkimus, sekä sen akateemiselle tutkimukselle luomat mahdollisuudet. Tutkimukseni pyrkii tarjoamaan uudenlaisia tulkintoja naisten ikääntymisestä (erilaisia stereotypioita rikkoen), sekä tuomaan esiin sen, kuinka ikääntymistä voidaan pitää sukupuolittuneena ilmiönä.
Kirjaamalla haastattelemieni naisten kokemuksia pyrin selvittämään tekijöitä, joista yli 80-vuotiaan naisen sukupuolen voidaan sanoa rakentuvan. Tuntuu, että Suomessa ikääntyneisiin naisiin kohdistuva tutkimus on vielä täysin lapsenkengissä, eikä naistutkimuksen ja gerontologian tutkimussuuntausten yhdistämisen luomia mahdollisuuksia ole oivallettu.” Anna-Mari Kivimäki, VTM, FM

.

.