NAISIA TARVITAAN DIGITAALISEN KEHITYKSEN KÄRKIJOUKOISSA

NAISIA TARVITAAN DIGITAALISEN KEHITYKSEN KÄRKIJOUKOISSA

naiset digiajassa 2.5.2018
− Digitalisaatio on tasa-arvokysymys

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että naisia kannustetaan ja koulutetaan digitaalisen kehityksen kärkijoukkoihin. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että naisten osallistuminen ja sukupuolten tasa-arvo lisätään osaksi valtakunnallisia digitalisaation ohjelmia ja kärkihankkeita.

Suomessa naisilla on miehiä parempi perusosaaminen digitaalisten työkalujen käytössä, naiset ovat Euroopan kärkeä digitaalisten uutisten lukijoina ja naiset tekevät miehiä enemmän ostoksia verkossa. Tytöt ovat poikia parempia matematiikassa ja luonnontieteissä mutta luottavat heikommin omiin taitoihinsa. Naiset ovat aktiivisia digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttäjiä ja kuluttajia mutta vain harvoin niiden kehittäjiä. Naiset ovat aliedustettuina teknologia-alan koulutuksessa, työpaikoilla ja johtotehtävissä. Digitalisaatio muuttaa työntekijöiden arkea ja rakenteita myös naisvaltaisilla aloilla.

”Jos ja kun digitalisaation tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa parempia palveluja ja laajempaa hyvinvointia, on välttämätöntä, että siihen tartutaan sukupuolten tasa-arvon kysymyksenä”, painottaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet . ”Digitalisaatiosta on aidosti hyötyä silloin, kun kehitettävät laitteet ja järjestelmät mukautuvat käyttäjien, siis myös naisten, erilaisiin tarpeisiin ja valmiuksiin. Naiset ovat huippuasiantuntijoita monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa ja kasvatuksessa. Naisten osaamista on hyödynnettävä jo erilaisten digityökalujen suunnitteluvaiheessa.”

Erilaisten näkökulmien sisällyttäminen digitaaliseen kehitykseen on myös kustannuskysymys. Mitä aiemmin saamme kanavoitua erilaiset tarpeet ja toiveet suunnitteluprosessiin, sitä vähemmän hukkaamme resursseja palveluihin ja tuotteisiin, jotka eivät palvele kohderyhmiään. Naisten osuuden kasvattaminen hyvin palkatuilla teknologia-aloilla purkaa työmarkkinoiden segregaatiota ja voi edistää naisten työllisyyttä, uramahdollisuuksia ja talouskasvua sekä kaventaa sukupuolten palkkaeroa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että kehittäjä- ja käyttäjäryhmien tunnistamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota naisten moninaisuuteen . Kehityksen on palveltava esimerkiksi vammaisten, maahanmuuttajataustaisten ja ikääntyvien naisten tarpeita.

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja 22 hankekumppanin Naiset #digiajassa -seminaari järjestetään keskiviikkona 2.5. klo 15–18 Eurooppasalissa Helsingissä. Seminaarissa digitalisaatiota tarkastellaan mahdollisuutena edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten osallisuutta erityisesti työelämässä. Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa livestriimi.fi/naisetdigiajassa ja Twitterissä aihetunnisteilla #naisjarjestot #digiajassa.

Lisätiedot:
Eva Biaudet , puheenjohtaja, puh. 050 3140205
Terhi Heinilä , pääsihteeri, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544
Anni Hyvärinen , järjestösihteeri, anni.hyvarinen@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868

Naisjärjestöjen Keskusliiton Naiset #digiajassa –hankkeessa mukana:

BPW Finland
Eurooppanaiset
Kalevalaisten Naisten Liitto
KD Naiset
Lastentarhanopettajaliitto
Maria Akatemia
Marttaliitto
Miina Sillanpään Säätiö
Monika-Naiset Liitto
Mothers in Business MIB
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys
Suomalainen Naisliitto
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Suomen Keskustanaiset
Suomen Kosmetologien Yhdistys
Suomen Naisyhdistys
Suomen NNKY-liitto
Suomen Yrittäjänaiset
Vihreät Naiset
Zonta International Piiri 20
Yrkesinstitutet Prakticum
Seminaari toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.

Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
• www.naisjarjestot.fi • www.tasaarvoteot.fi
• #naisjärjestöt #tasaarvoteot

.

.