Naisjärjestöjen Keskusliiton Aleksandra-palkinto Leena Ruusuvuorelle

Naisjärjestöjen Keskusliiton Aleksandra-palkinto Leena Ruusuvuorelle

Leena RuusuvuoriNaisjärjestöjen Keskusliitto on myöntänyt Aleksandra-palkinnon huomattavasta työstä tasa-arvon edistämiseksi. Neljännen kerran jaettu palkinto luovutettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton eläkkeelle siirtyneelle pääsihteeri Leena Ruusuvuorelle.

Leena Ruusuvuori on tehnyt vaikuttavan elämäntyön sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta sekä pitkä työura niin valtionhallinnossa kuin naisjärjestökentällä ovat antaneet vankan pohjan naisten aseman edistämiseen.

Tasa-arvon ja naisten ihmisoikeuksien puolustaminen on kulkenut punaisena lankana Leena Ruusuvuoren työssä ja harrastuksissa. Hän on edistänyt naisten ja miesten mahdollisuuksia toteuttaa itseään välittämättä perinteisistä sukupuolirooleista. Tätä työtä hän jatkaa nyt eläkkeelle jäätyään toimimalla mm. useiden naisjärjestöjen hallituksissa.

Leena Ruusuvuori on toiminut Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteerinä vuodesta 2003 ja jäi eläkkeelle tästä toimesta 1.9.2014. Stakesin naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhankkeen projektipäällikkönä hän toimi vuosina 1998-2003, jota ennen hän työskenteli Naisasialiitto Unionin pääsihteerinä vuosina 1989-1998. Työministeriössä hän työskenteli 1975-1989 kansainvälisen harjoittelun yksikössä.

Naisjärjestöjen Keskusliiton ensimmäisen puheenjohtajan Aleksandra Gripenbergin mukaan nimettyyn palkintoon liittyy hopeinen rintakoru ja tuhannen euron rahasumma.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila
p. 050 511 30

.

.