Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila kansainvälisenä naistenpäivänä pe 8.3.2013 kello 16.00 Helsingin Yliopiston juhlasalissa

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila kansainvälisenä naistenpäivänä pe 8.3.2013 kello 16.00 Helsingin Yliopiston juhlasalissa

Tiedote. Julkaistu: 08.03.2013 klo 22:06 – Naisjärjestöjen Keskusliitto

Arvoisat luennoitsijamme, kunniavieraamme, hyvät naistyön veteraanit, hyvä juhlayleisö!

Minulla on suuri ilo ja kunnia Naisjärjestöjen Keskusliiton puolesta lämpimästi kiittää Helsingin Yliopistoa tästä erinomaisesta yhteistyöstä, jolla järjestämme yhdessä tämän kansainvälisen naistenpäivän tapahtuman Helvi Sipilä-luentoineen. Tämä yhteistyö on jo pitkä perinne ja toivon se jatkuvan edelleen.

Tämän vuoden Helvi Sipilä-luennon teemana on naisiin kohdistuva väkivalta, joka puhuttaa tällä hetkellä koko maailmaa. Tapahtumat Egyptissä ja Intiassa ovat tästä viimeisimmät esimerkit. Euroopan neuvoston raporttien mukaan maailmanlaajuisesti kuusi naista kymmenestä joutuu elämänsä aikana seksuaalisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi. Ääripäät löytyvät Etiopiasta ja Japanista. Yli 70 % etiopia-laisista maaseudun naisista joutui puolisonsa hakkaamaksi, kun taas Japanissa luku oli vain 15 %. Vasta noin puolessa maailman maista raiskaus avioliitossa on rikos. Kiinassa, Intiassa, Indonesiassa, Egyptissä, Pakistanissa ja Bangladeshissa vaimon saa edelleen raiskata ilman, että siitä voisi nostaa syytteen ja saada rangaistuksen. Näissä maissa elää maailman naisten enemmistö.

Toukokuussa 2011 Euroopan neuvostossa hyväksyttiin pitkään valmisteltu Istanbulin sopimus, josta on tulossa ensimmäinen konkreettinen valtioita sitovat sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Istanbulin sopimus on hyvin yksityiskohtainen paperi siitä, mihin toimiin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi. Uhrien suojelemisen ja rikoksiin syyllistyneiden rankaisemisen lisäksi sopimus vaatii ennaltaehkäiseviä ohjelmia ja hoito-ohjelmia myös väkivallan tekijöille. Naisvihamielistä asennetta pitää kitkeä pois yhteiskunnasta. Sopimuksen toteutumista tullaan seuraamaan perustettavissa erillisissä elimissä.

Euroopan neuvoston 47 jäsenestä 26 on jo allekirjoittanut sopimuksen, joka astuu voimaan kun kymmenen maata on sen ratifioinut osaksi lainsäädäntöään. Toistaiseksi näin on tehnyt vasta Turkki. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen heti toukokuussa 2011 ja saamani tiedon mukaan Suomen on tarkoitus ratifioida sopimus vuoden 2014 aikana. Itse toivoisin Suomen ratifiointiaikataulun nopeuttamista, jotta voisimme olla niiden kymmenen maan joukossa, jotka sen ratifioinnillaan saattavat voimaan! Euroopan neuvostoon kuuluvat EU-maiden lisäksi Venäjä, entisen Neuvostoliiton valtiot sekä Turkki.

Meille suomalaisillekin Istanbulin sopimus tuo uusia velvoitteita edellyttämällä esim. turvakotien määrän lisäämistä, koska niitä on oltava tasapuolisesti ja riittävästi eri puolilla maata. Tällä hetkellä kunnat ovat kuitenkin säästöjen nimissä ajamassa niitä alas! Se on Istanbulin sopimuksen vastaista toimintaa. Suomen on rikoslaissaan kriminalisoitava vainoaminen, seksuaalinen häirintä sekä henkinen väkivalta. Uudenlaisia toimintatapojakin vaaditaan. Esimerkiksi parisuhdeväkivaltatapauksissa äitiä ja lapsia ei välttämättä viedäkään ensimmäisenä turvakotiin, vaan itse väkivallan tekijä poistetaan omasta kodistaan ja hänen pääsynsä takaisin estetään tietyksi ajaksi. Suomessa tämä perheen sisäinen lähestymiskielto on ollut voimassa jo pitkään.Tietoisuutta lähestymiskiellosta pitää lisätä ja viranomaistenkin tulisi enemmän käyttää oikeuttaan hakea lähestymiskieltoa uhrin puolesta. Meilläkin tarvitaan tukikeskuksia Itävallan tapaan myös lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi.

Suomi on muiden Pohjoismaiden tapaan saavuttanut paljon tasa-arvon saralla, mutta kyllä tehtävää vielä riittää. Suomessa kuolee lähisuhdeväkivallan uhrina länsimaalaisittain erittäin suuri määrä naisia, eli 20-30 naista vuodessa. Vuoden 2005 tutkimuksen mukaan peräti 43 % naisista on kokenut miehen tekemää fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai sillä uhkailua.

Me kaikki voimme tehdä jotain väkivallan ehkäisemiseksi tai lopettamiseksi. Tämän juhlasalin oven ulkopuolella on jaossa jäsenjärjestömme Naisten Linjan esitettä ”Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille”. Opas löytyy myös sähköisenä Naisten Linjan kotisivuilta. Tukekaamme toisiamme, auttakaamme avunsaannissa ja vaatikaamme yhdessä asennemuutosta. Yksikin lyönti on liikaa!

Lopuksi kiitän kaikkia alustajia ja esiintyjiä erinomaisista esityksistä. Kyllä meillä työsarkaa riittää. Kiirehdin lopuksi vielä kerran Suomen hallitusta ratifioimaan Euroopan neuvoston hyväksymän ja Suomen jo allekirjoittaman Istanbulin sopimuksen, tavoitteena parantaa naisten asemaa Suomessa erityisesti kitkemällä heihin kohdistuvaa väkivaltaa. Olkaamme yksi niistä kymmenestä maasta, joiden ratifioinnilla tämä sopimus saadaan kiireesti Euroopan neuvoston jäsenmaissa voimaan!

Hyvää Naistenpäivää kaikille!

Sirkka-Liisa Anttila
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 61 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

www.naisjarjestot.fi

.

.