NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON VUOSIKOKOUS 19.11.2018

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON VUOSIKOKOUS 19.11.2018

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestetään 19.11.2018 Harald-Herlin -oppimiskeskuksen Makerspace-tilassa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa. Vuosikokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 sekä neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 erovuoroisten tilalle. Hallitus- ja puheenjohtajavaalin materiaalit on lähetetty jäsenjärjestöille sähköisesti, ja ne löytyvät myös Naisjärjestöjen Keskusliiton verkkosivuilta. Ehdokasasettelu vaaleihin on auki jäsenjärjestöille 8.10. klo 16 saakka.

Vuosikokousta edeltää keskustelutilaisuus “Naiset valtaavat Otaniemen – Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina”, jossa on puhumassa mm. Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Keskusliiton vuosikokous toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.
……

Naisjärjestöjen Keskusliitto (alkuperäiseltä nimeltään Suomen Naisten Kansallisliitto) perustettiin vuonna 1911. Naisasianainen ja kansanedustaja Aleksandra Gripenberg (1857–1913), Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtaja vuosina 1889–1904 ja 1909–1913, oli liiton ensimmäinen puheenjohtaja.

Perustajajärjestöjä oli seitsemän: Koulukeittoyhdistys, Suomen Kasvatusopillinen talouskoulu, Suomen Käsityön Ystävät, Suomen Naisten Voimisteluliitto, Suomen Naisyhdistys, Naisliitto Hemmet ja Maria-yhdistys.Näiden järjestöjen toimialat olivat varsin perinteisiä. Ne edistivät kouluruokailua, kotitalousopetusta, käsityötaitoja, naisliikuntaa, siveellisyyttä ja kodin asemaa.

huutaja1763931724Vain Suomen Naisyhdistyksellä oli naisten vapauttamiseen (emansipaatioon) pyrkivä ohjelma.

.

.