NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO VAATII:

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO VAATII:

TIEDOTE 24.4.2012

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON VUOSIKOKOUS HELSINGISSÄ 21.4.2012 VAATII:

HALLITUKSEN KEHYSRIIHEN PÄÄTÖKSISTÄ SEKÄ KUNTARAKENNE- JA PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSISTA ON TEHTÄVÄ SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Naiset ovat ainakin toistaiseksi menettäneet näkyvät asemansa – presidentti, puhemies ja pääministeri- yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Eduskunnan puhemiehistössäkään ei ole tällä hetkellä yhtään naista. Naisten nouseminen ykköspaikoille on vaatinut pitkää uraa ja peräänantamatonta työtä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Meillä naisjärjestöillä onkin ponnisteltavaa saadaksemme naisia “kasvamaan” takaisin näille tärkeille yhteiskunnallisen vaikuttajan paikoille.

Suomen julkisen talouden suurimpana haasteena on valtion velkaantumisen pysäyttäminen. Tässä tarkoituksessa hallitus sopi maalikuun 2012 kehysriihessä 2,5 miljardin euron sopeutustoimista siten, että puolet kerätään verojen korotusten kautta ja toinen puoli menojen leikkauksilla. Lisäksi hallitus valmistelee mittavaa kuntarakenneuudistusta sekä puolustusvoimien merkittävää toimintojen karsimista ja joidenkin toimintojen uudelleen sijoittamista. Kaikilla näillä uudistuksilla on erilaiset vaikutukset naisten ja miesten elämään.

Siksi Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous vaatii hallitusta tekemään tarkan arvion niin kehysriihen kuin kuntarakenne- ja puolustusvoimauudistusten sukupuolivaikutuksista ennen kuin uudistukset viedään eduskunnan käsittelyyn tai pistetään täytäntöön. Tasa-arvolain noudattamisessa valtiovallan on itse näytettävä esimerkkiä muille sektoreille.

Syksyn kunnallisvaalit ovat meille naisille tärkeä haaste. Kunta tarjoaa naisille tärkeät peruspalvelut, mutta monelle naiselle myös työpaikan. Siksi on tärkeää, että naisia on päättämässä näistä palveluista kunnissa.

Naiset asettavat usein itselleen liian korkean kynnyksen lähteä ehdokkaiksi vaaleihin. Kuitenkin tasa-arvoinen päätöksenteko vaatii niin naisia kuin miehiäkin päättäjiksi. Naiset ovat vaali vaalilta lisänneet osuuttaan kuntapäättäjinä, mutta vielä on kirittävää, jotta puolet kunnanvaltuutetuista olisi naisia.

Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous kannustaa ja rohkaisee naisia lähtemään ehdokkaiksi kunnallisvaaleihin. Meillä on velvollisuus ottaa oma paikkamme kunnallisessa päätöksenteossa!

Lisätiedot:

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuori 09 494 217 ja 050 3507616

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasaarvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 61 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

——————————————————————————–

.

.