NAISTAHTOA TALOYHTIÖIHIN

NAISTAHTOA TALOYHTIÖIHIN

Julkilausuma: Naistahtoa taloyhtiöihin
Suomen Naisyhdistyksen johtokunta päätti kokouksessaan 23.4.2012 antaa taloyhtiöiden tasa-arvoiseen toimintaan liittyvän julkilausuman:

NAISTAHTOA TALOYHTIÖIHIN

Naisten vaikutusvaltaa lähiyhteisön päätöksenteossa on lisättävä. Taloyhtiöiden hallituksiin tarvitaan lisää naisia tekemään teknistaloudellisten ratkaisujen ohella myös yhteisöllisyyttä tukevia päätöksiä.
Asuinyhteisön olosuhteisiin vaikuttaminen on lähes kaikkien ulottuvilla, sillä noin puolet suomalaisista asuu asunto-osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa. Niissä osakkaat sopivat yhtiökokouksissa pelisäännöt, mutta käytännön toimissa ja arjen päätöksenteossa taloyhtiön hallituksilla ja erityisesti puheenjohtajalla on suuri valta.
Miesten ja naisten määriä taloyhtiöiden hallituksissa ei tiedetä, sillä mikään virallinen taho ei tilastoi hallitusten paikkajakoa. Yleinen käsitys kuitenkin on, että miehet ovat hallituksissa yliedustettuina. Myös puheenjohtajuus päätyy useimmiten miehelle.
Naisten osuutta taloyhtiöiden hallituksissa ja puheenjohtajatehtävissä on syytä lisätä. Naiset voivat nähdä taloyhtiön toiminnan miehiä laaja-alaisemmin ja ymmärtää yhteisöllisyyden suuren merkityksen ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Teknisten ratkaisujen ohella taloyhtiöissä tarvitaan rohkeita toimenpiteitä myönteisen puuttumisen toteutumiseksi: yksinäisten ja syrjäytyneiden tukemiseksi ja heikossa asemassa olevien auttamiseksi. Naistahdolla voidaan luoda uudenlaista muutosenergiaa asumiseen ja koteihin.
Taloyhtiöt vaikuttamisen foorumeina on nostettava julkiseen keskusteluun ja luotava tasapuoliset mahdollisuudet kaikille toimia lähiyhteisön parhaaksi.

.

.