Naisyhdistyksen ja Suomen Voimisteluliiton yhteinen ehdokas NJKL:n hallitukseen 2020-2022

Naisyhdistyksen ja Suomen Voimisteluliiton yhteinen ehdokas NJKL:n hallitukseen 2020-2022

Pirta Hulsi
Syntymävuosi: 1985
Koulutus: kauppatieteiden ja filosofian ylioppilas (fysiikka)
Ammatti: toimitusjohtaja
Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, saksa (alkeet)
Kotipaikka: Turku

Ehdottajajärjestö: Suomen Naisyhdistys r.y. ja Suomen Voimisteluliitto ry

1. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon 2-3 keskeisintä haastetta yhteiskunnassamme?

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet ovat monelta osin edelleen ratkaisematta ja tasa-arvoa lisäävien keskeisten uudistusten poliittinen eteneminen on ollut tuskastuttavan hidasta. Ymmärrän hyvin naisvaltaisten alojen työnantaja- ja yrittäjänäkökulman: mahdollisesta perheenlisäyksestä aiheutuvat kustannukset eivät tällä hetkellä jakaudu oikeudenmukaisesti. 2. Maahanmuuttajataustaiset naiset on integroitava huomattavasti tehokkaammin suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Suomen lainsäädännön ja tapakulttuurin tutuksi tekeminen on tärkeää: sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu on yhteiskuntamme kulmakiviä. Vakavan fyysisen tai henkisen väkivallan uhka – nimenomaan (nais)sukupuolen perusteella – on tässä ryhmässä merkittävästi kohonnut. Naisjärjestöt ovat jo pitkään tehneet asiassa vaikuttavaa työtä heikompien aseman parantamiseksi. Järjestökentän saamat resurssit ovat kuitenkin olleet vaatimattomat tarpeeseen nähden.

2. Miten olet aiemmin edistänyt Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoja ja miten edistäisit niitä Keskusliiton hallituksessa?

Naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aina ollut minulle tärkeää. Olen toiminut luottamustehtävissä NJKL:n suurimmassa jäsenjärjestössä, Suomen Voimisteluliitossa, yli kymmenen vuotta. Olen kaikissa tehtävissäni keskittynyt eri-ikäisten ja -taustaisten harrastajien liikuttamiseen sekä Voimisteluliiton laajan seura-, alue- ja järjestötoiminnan kehittämiseen. Voimisteluliitto on merkittävä naisten ja tyttöjen liikuttaja, jonka 374 jäsenseurassa liikkuu noin 130 000 voimistelijaa.
Tällä hetkellä olen toisen NJKL:n perustajayhdistyksen, Suomen vanhimman naisasiayhdistyksen, Suomen Naisyhdistys ry:n, johtokunnan jäsen. Voimisteluliiton hallituksen jäsenenä olen ollut laatimassa liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa. Avoimuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia on myös lisätty (Liiku mun kaa -projekti, Freegymtunnit, Ikiliike-tunnit (ikääntyvät), kaikille avoimet Gym for Life -harrastekisat, Suomi Gymnaestradat jne.).
Naisten johtama 15th World Gymnaestrada Helsingissä vuonna 2015 oli suurin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma kv. osallistujamäärältään: 21 000 voimistelijaa 53 eri maasta ja 3 000 vapaaehtoista toteuttivat yhdessä ikimuistoisen suurtapahtuman, jonka ytimessä olivat yhdenvertaisuus, liikkumisen ilo ja elämykset. Olenkin saanut Voimisteluliitosta huomattavasti kokemusta myös tapahtumajärjestelyistä.
Mikäli tulisin valituksi NJKL:n hallitukseen, haluaisin tutustua paremmin jäsenjärjestöihin ja kuunnella heidän toiveitaan ja tarpeitaan. On tärkeää, että jokainen jäsenjärjestö kokee NJKL:n jäsenyyden merkitykselliseksi. Olen poliittisesti sitoutumaton ja työskentelen tasa-arvon edistämiseksi yhtä luontevasti niin perinteisissä naisyhdistyksissä, kuten Suomen Naisyhdistyksessä, kuin muissakin järjestöissä.

3. Ehdottajajärjestön perustelut ehdokkaan sopivuudesta ja vahvuuksista Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Pirta Hulsi on yhteistyökykyinen tiimiosaaja, joka ottaa rohkeasti kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Hän ottaa tarvittaessa suurtakin vastuuta, kun on kysymyksessä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet, sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu sekä naisten aseman ja oikeuksien parantaminen niin valtakunnallisesti kuin globaalilla tasolla.
Naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden lisääminen ovat hänelle sydäntä lähellä. Hänen vahvuutenaan on monipuolinen pitkäaikainen toiminta naisjärjestöissä tasa-arvon edistämiseksi sekä vapaaehtois- että luottamustehtävissä.
Pirta Hulsilla on hyvät verkostointikyvyt ja hänellä on myös vahvaa kokemusta strategisesta viestinnästä niin yritysmaailmassa kuin julkisella ja kolmannella sektorillakin.

4. Ehdokkaan toiminta ja luottamustoimet Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja/tai sen jäsenjärjestöissä

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry toiminnantarkastaja 2015, 2016 ja 2017
Suomen Naisyhdistys ry johtokunnan jäsen 2019–, jäsen 2018– .
Suomen Voimisteluliitto ry / Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen 2014–2016 Länsi-Suomen aluejaosto, Puheenjohtaja 2010–14, jäsen 2007–09. Auditoitsija, laatukummi, Priima-laatuseurat /aikuisten liikunta 2013–17. Seuratoiminnan asiantuntijatyöryhmä 2012–14. Harrastevoimistelun asiantuntijaryhmä 2012–14. Alueellisen toiminnan työryhmä 2010–11. Yhteisten asioiden työryhmä 2010–11. Aikuisten voimistelun työryhmä 2009–2011. Kansainväliset tapahtumat, konferenssit ym., joissa mukana tapahtumaa toteuttamassa tai osallistujana: International Working Group on Women and Sports, Gaborone, Botswana 2018 European Women and Sports, Tukholma 2016 15 th World Gymnaestrada, Helsinki 2015 2nd Gym for Life World Challenge, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 2013 1st Gym for Life World Challenge, Dornbirn, Itävalta 2009 kv. tarkkailijaryhmän jäsenenä.

.

.