Perinne elää meissä, sinussa ja minussa – Akkain Praasniekka 11-12.6.2011 Ilomantsissa – Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuripäivät

Perinne elää meissä, sinussa ja minussa – Akkain Praasniekka 11-12.6.2011 Ilomantsissa – Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuripäivät

Akkain Praasniekka järjestettiin Ilomantsissa 11-12.6. Ennakkoon ilmoittautuneita oli reilut 90 henkilöä. Akkain Praasniekka tarjosi monipuolista kulttuuriohjelmaa kuten Suden Ajan konsertti lauantaina Parppeinpirtissä sekä sunnuntaina Päivätsy, jossa esiintyjinä  olivat Davai-ryhmä ja Aimo Torvi ja Eskort.

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinne- ja kulttuurijärjestö, jonka tarkoituksena on herät­tää kaiken ikäisten kiinnostus perinteeseen, elävöittää suomalaista kansanperinnettä, sy­ventää tietoa perinteestä sekä lisätä mahdollisuuksia havaita perinteen merkitystä omassa elämässä. Lisäksi tavoitteena on koota yhteen kulttuurista ja perinteistä kiinnostuneita ihmisiä. Liittoon kuuluu Suomessa 60 yhdistystä ja Ruotsissa kolme.

Järjestön toiminnan lähtökohtina ovat suvaitsevaisuus, yhteistyö ja ilo. Käytännön toi­mintaan kuuluvat seminaarien, kulttuuripäivien ja -matkojen, näyttelyiden ja kirjoituskil­pailuiden järjestäminen yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Toiminnan pyrkimyk­senä on herättää kiinnostusta oman perinteen lisäksi myös erilaisiin kulttuureihin, lisätä harrastajien ja asiantuntijoiden kumppanuutta, pyrkiä tekemään perinne näkyväksi käy­tännön toiminnassa sekä tukea sukukansojemme kansankulttuuria. Neljästi vuodessa il­mestyy myös jäsenlehti Pirta, jossa käsitellään monipuolisesti kulttuuria ja perinnettä.

Kalevalaisen Naisten Liiton toiminta lähti liikkeelle kirjailija Elsa Heporaudan aloitteesta. Ajatuksen toiminnalle hän sai vanhan Kalevalan 100-vuotisjuhlissa vuonna 1935. Hän hämmästeli, miksi juhlayleisö oli pukeutunut iltapukuihin ja frakkeihin Suomen kansal­liseepoksen juhlapäivänä ja jäi miettimään, mitä olisi mahdollista tehdä suomalaisen kan­sankulttuurin ja -perinteen kohottamiseksi.

Kalevalan ympärille syntyi naisjärjestö, joka halusi yhdistää kansanperinteestä ja kulttuu­rista kiinnostuneita naisia yli puolue- ja kielirajojen. Aluksi perustettiin Muistomerkkitoi­mikunta, jonka toiminnan tarkoituksena oli pystyttää patsas Kalevalaan laulaneiden ru­nonlaulajanaisten muistoksi. Patsashankkeen rahoittamiseksi ryhdyttiin valmistamaan muinaiskorujen kopioihin perustuvia koruja nykyajan naiselle. Kalevalaisen Naisten Lii­ton toimii edelleen yhteistyössä omistamansa Kalevala Koru Oy:n kanssa. Kalevala Koru Oy onkin yksin kalevalaisten naisten näkyvimpiä aikaansaannoksia.

.

Post A Comment