SAK:n aloite: hallituksen asetettava miesten asemaa tutkiva komitea

SAK:n aloite: hallituksen asetettava miesten asemaa tutkiva komitea

SAK:n tasa-arvovastaava, erikoistutkija Tapio Bergholm (Suomen Kuvalehti 21.6.2012) kertoo, että monet naisten ongelmat nähdään yhteiskunnallisina, kun taas miesten kohdalla korostetaan yksilön omaa vastuuta.

Bergman kertoo että perimmäinen syy aloitteelle on miestyöllisyyden rapautuminen, josta on seurannut isoja ongelmia kuten pitkäaikaistyöttömyyttä, työkyvyttömyyttä sekä pysyvää syrjäytymistä. Miestyöllisyyden rapautuminen on jatkunut 1970-luvulta saakka, kun vastaavasti naistyöllisyys on trendinomaisesti noussut.

Miesten työttömyys on kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin naisten. Yhdeksi syyksi Bergman nimeää teollisuuden rakennemuutoksen, joka on vaikuttanut erityisesti miesvaltaisiin aloihin negatiivisesti. Tehdastyön kysyntä on vähentynyt ja vastaavasti naistyön (hoiva-ala, myyntityö, kauppa) kysyntä on kasvanut. Toiseksi syyksi Bergman esittää, että koulutusjärjestelmämme näyttää hylkivän poikia. Näkemystään hän perustelee siten, että kaksi-kolmekymppisistä nuorista 110 000 on jäänyt ilman peruskoulun jälkeistä jatkokoulutuspaikkaa ja heistä jopa 70 000 miehiä. Bergman lisää, että miehet myös keskeyttävät koulutuksena naisia useammin kaikilla koulutusasteilla.

SAK on aloitteessaan kiinnittänyt huomioita myös siihen, että miesten elinajan ennuste on yli kuusivuotta lyhyempi kuin naisilla. Erityisesti duunariammateissa elinajanennuste miesten kohdalla ei ole kehittynyt parempaan.

SAK ja Bergman uskovat miesten asemaa tutkivan komitean auttavan miesten asemaa koskevien ongelmien ratkaisussa: ”Kun naisten asemaa tutkiva komitea asetettiin 1960-luvulla, se sai aikaan paljon hyviä ehdotuksia, jotka paransivat naisten asemaa ja edistivät tasa-arvoa. Nyt on miesten vuoro. Komitea tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden paneutua ongelmiin.”

.

.