“Sukupuolten palkkaero on kavennettava ja samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava

“Sukupuolten palkkaero on kavennettava ja samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava

.

Tasa-arvoministeri Wallin: Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman jatkamisesta pitää sopia hallitusohjelmassa

“Sukupuolten palkkaeroa on kavennettava ja samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava ja siihen on panostettava myös seuraavalla vaalikaudella. Ohjelman jatkamisesta pitää sopia hallitusohjelmassa”, totesivat tasa-arvoministeri Stefan Wallin ja valtiosihteeri Marcus Rantala kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2011. He juhlistavat päivää Helsingissä keskustelemalla helsinkiläisten kanssa ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä ja jakamalla naisille ruusuja Kampin kauppakeskuksessa. “Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen ja tuottavan työelämän keskeinen tekijä”, ministeri Wallin korosti.

Naiset saavat keskimäärin huonompaa palkkaa kuin miehet. Sitkeän palkkaeron kaventamiseksi hallitus on toteuttanut vuodesta 2006 lähtien yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa samapalkkaisuusohjelmaa. Sen päätavoitteena on palkkaeron kaventuminen vuoteen 2015 mennessä enintään 15 prosenttiin. Ohjelman toinen toimintakausi on lopuillaan ja tuloksista on tehty kokonaisarviointi. Sukupuolten palkkaero on kaventunut viime vuosien aikana yhden prosenttiyksikön.

“Vauhti on liian hidas. Samapalkkaisuusohjelman työ ei ole läheskään valmis,” toteaa valtiosihteeri Marcus Rantala. “Ensi vaalikausi on ratkaiseva palkkatavoitteen kannalta. Uudenkin hallituksen tulee tehdä työtä sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi,” valtiosihteeri Rantala jatkaa.

Työmarkkinajärjestöt ovat avainasemassa naisten ja miesten palkkaeron kuromisessa. Työmarkkinajärjestöjen tulee nyt käynnissä olevissa ja tulevissa sopimusratkaisuissa edistää samapalkkaisuutta. Samapalkkaisuuden toteuttaminen on vahvasti sidoksissa sopimus- ja palkkapolitiikkaan ja järjestöt voivat tehokkaasti ohjata työpaikkojen palkkausta, mm. paikallisten erien kohdentamisessa ja tasa-arvosuunnitelmissa. Uudenlaisia haasteita samapalkkaisuustavoitteelle voi aiheutua työmarkkinaneuvottelujen painopisteen siirtymisestä entistä enemmän liitto- ja työpaikkatasolle.

Tasa-arvoministeri Wallin ja valtiosihteeri Rantala toivottavat kaikille naisille ja miehille hyvää Naistenpäivää!

Lisätietoja
Erityisavustaja Susanna Korpivaara, 0400 322 432, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, (09) 160 73170, 050 545 0259, etunimi.sukunimi@stm.fi

.

.