Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt -selvityksen julkistamistilaisuus

Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt -selvityksen julkistamistilaisuus

KUTSU

Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt -selvityksen julkistamistilaisuus pidetään keskiviikkona 29.8.2012 klo 10–12 työ- ja elinkeinoministeriön auditoriossa, Eteläesplanadi 4 (Helsinki).

Valtava-kehittämisohjelmassa tuotetun selvityksen keskeisiä havaintoja kertovat Inkeri Tanhua ja Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä. Selvitys tarjoaa katsauksen Suomessa toteutettujen sukupuolten tasa-arvohankkeiden hyviin käytäntöihin 1980-luvulta alkaen. Selvityksessä esitellään tasa-arvon hyviä käytäntöjä seitsemään teemaan liittyen: sukupuolen mukaisen segregaation purku, sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus, naisyrittäjyys ja sukupuolen merkitys yrittäjyydessä, naisjohtajuus ja tasa-arvoinen johtaminen, työpaikan tasa-arvosuunnittelu, sukupuolen merkitys aluekehittämisessä sekä tasa-arvohankkeiden omistajuus ja ääni.

Sitovat ilmoittautumiset 22.8.2012 mennessä www.tem.fi/valtavatilaisuus290812

Kutsu osoitteesta:

http://www.wom.fi/Julkistamistilaisuus_sukupuolten_tasa-arvon_hyvat_kaytannot.pdf

Tilaisuuden järjestävät Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelma (työ- ja elinkeinoministeriö) ja World of Management (WoM) Oy. Julkaisu on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Lisätietoja antavat Inkeri Tanhua WoM Oy:stä (inkeri.tanhua@wom.fi) ja Mia Teräsaho työ- ja elinkeinoministeriöstä (mia.terasaho@tem.fi).

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteistyöterveisin,

Hillevi Lönn ja Mia Teräsaho, työ- ja elinkeinoministeriö, Valtava-kehittämisohjelma

Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua, WoM Oy

*****************************************************
Mia Teräsaho
Hankeasiantuntija, Valtava-kehittämisohjelma
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käynti: Eteläesplanadi 4, Helsinki
Puhelin 010 604 7003
Matkapuhelin 050 396 3580
mia.terasaho@tem.fi
www.tem.fi/valtava

Puhelinnumeromme muuttuvat 14.6.2012. Uusi numeroni on 029 504 7003. Matkapuhelinnumeroni säilyy ennallaan. Työ- ja elinkeinoministeriön vaihteen uusi numero on 029 506 0000.

*****************************************************

— Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR, 2007-2013). Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ohjelmaa. Kehittämisohjelman tavoitteena on edistää yleistä tietoutta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta sekä purkaa sukupuolenmukaista työ- ja koulutusurien kahtiajakoa. Ohjelman tavoitteena on myös tukea ja kehittää ohjelmaan kuuluvien projektitoimijoiden ja rahoittajaviranomaisten tasa-arvoasiantuntemusta. Lisäksi ohjelmassa tuetaan naisyrittäjyyttä ja naisten yrittäjyyspotentiaalia. —

.

.