Suomen Naisyhdistys 135-vuotias vuonna 2019

Suomen Naisyhdistys 135-vuotias vuonna 2019

Helmikuun 20. päivänä vuonna 1884 perustettiin Helsinkiin maamme ensimmäinen naisasiayhdistys, “Yhdistys naisen aseman parantamiseksi”, nimi muutettiin pian “Suomen Naisyhdistykseksi”. Vuosi 2019 on yhdistyksemme 135. toimintavuosi. Juhlimme sitä ystäviemme ja yhteistyökumppaniemme seurassa Kansainvälisenä Naistenpäivän iltana juhlasali G18:ssa.

…..
Suomen Naisyhdistys on suomalainen naisten yhteiskunnallista ja taloudellista aseman parantamista ajava aatteellinen yhdistys. Järjestö perustettiin Helsingissä vuonna 1884, ja se oli ensimmäinen naisasiaa ajanut järjestö Suomessa.
Perustamisaikanaan yhdistys vaati naisille samoja poliittisia, sosiaalisia ja koulutuksellisia oikeuksia kuin mitä miehillä oli. Myöhemmin yhdistys on paneutunut erityisesti tasa-arvoon, perhe- ja työelämän haasteisiin sekä maanpuolustukseen. Tänä päivänä Suomen Naisyhdistyksen pyrkimys on yhdistää naiset toimimaan yhdessä tasa-arvon edistämiseksi.
Ensimmäinen Helsingin ulkopuolinen osasto perustettiin Kuopioon vuonna 1886 ja sen suomenkielinen sihteeri oli Minna Canth. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on Kukka Lehmusvirta. Yhdistys on Naisjärjestöjen keskusliiton perustajajäsen.

.

.