Suomi raportoi YK:lle naisten oikeuksista

Suomi raportoi YK:lle naisten oikeuksista

Suomi raportoi YK:lle naisten oikeuksista

Tiedote 111/2012
11.5.2012

Suomi on antanut YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle seitsemännen määräaikaisraportin kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Raportti kattaa ajanjakson lokakuusta 2007 syyskuuhun 2011.

Raportissa selostetaan naisten syrjinnän poistamiseen tähtääviä lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja hallinnollisia toimenpiteitä sekä vastataan komitean esittämiin loppupäätelmiin ja suosituksiin. Raportti käsittelee muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön kehitystä, naisten tasa-arvoon työmarkkinoilla tähtääviä toimenpiteitä sekä maahanmuuttaja- ja muiden vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten syrjinnän poistamiseen tähtääviä toimia.

Suomi on lisäksi heinäkuussa 2010 toimittanut komitean pyytämät yksityiskohtaiset tiedot naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien suositusten täytäntöönpanosta.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CEDAW) on hyväksytty vuonna 1979 ja se on tullut Suomessa voimaan vuonna 1986.

Raportti on laadittu ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä (OIK-40) yhteistyössä eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa. Myös kansalaisjärjestöille on annettu tilaisuus esittää näkemyksensä raporttia valmisteltaessa.

Suomen raportti käsitellään naisten syrjinnän poistamista käsittelevässä komiteassa aikaisintaan syksyllä 2014.

Suomen määräaikaisraportit ja komitean loppupäätelmät ovat luettavissa ulkoministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, puh. 09 1605 5727, 040 590 8137, ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi
.

.

.