Takaa tasa-arvo – äänestä naista!

Takaa tasa-arvo – äänestä naista!


18.10.2012
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto ry vetoavat:

Juuri käynnistyneissä kuntavaaleissa naisehdokkaiden määrä on laskenut edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Naisten osuus on nyt vähentynyt ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen

Vuodesta 1968 lähtien kaikissa kuntavaaleissa naisten osuus on noussut. Tänä vuonna ehdokkaiden osuus on laskenut siten, että vuoden 2008 vaaleihin verrattuna naisia on nyt ehdolla 1,6 prosenttia vähemmän, eli vuoden 2012 vaaleissa ehdokkaista 38,8 prosenttia on naisia.

On tärkeää, että kunnalliseen päätöksentekoon osallistuvat sekä naiset että miehet, sillä esimerkiksi kuntapalvelut luovat perustan kaikkien hyvinvoinnille ja tasa-arvolle. Naisten työssäkäynnin kannalta erityisen olennaisia ovat muun muassa päivähoidon järjestäminen ja vanhuspalvelut. Kunta on myös useammin naisen kuin miehen työnantaja, sillä noin 80 prosenttia kuntatyöntekijöistä on naisia.

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto ry vetoavat suomalaisiin, että he äänestäisivät vaaleissa naisia. Pidetään tasa-arvosta yhdessä huolta!

Vaalipäivä 28.10.2012
Ennakkoäänestys 17.–23.10.2012

Lisätietoja:

Sonja Tihveräinen, järjestösihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Johanna Pakkanen, vs. pääsihteeri
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
puh. +358 50 469 6242
www.nytkis.org

.

.