Tasa-arvo ei toteudu perhevapaiden käytössä

Tasa-arvo ei toteudu perhevapaiden käytössä

Sukupuolten välinen tasa-arvo on lisääntynyt, mutta silti miesten asemaa pidetään yhteiskunnassa edelleen naisten asemaa parempana. Vaikka naisten asema työelämässä on parantunut, he kokevat haitallisina palkkaerot, uralla etenemisen vaikeuden ja ammattitaidon arvostuksen puutteen. Nuoret miehet taas kokevat epätasa-arvoa koulutusasioissa.

Perhevapaat eivät vielä jakaudu tasaisesti: vanhempain- tai hoitovapaalle jäämisen arvioidaan olevan miehille huomattavasti vaikeampaa kuin naisille.

Nämä tiedot ilmenevät tänään julkaistusta Tasa-arvobarometristä, jolla seurataan sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia Suomessa.

“Ensi vuoden alusta kolmen viikon isyysloman lisäksi isälle on korvamerkitty kuuden viikon oma vanhempainvapaakausi molempien vanhempien kesken jaettavan vapaan lisäksi. Isälle suunnatun vanhempainvapaan käyttöä joustavoitetaan. Toivottavasti tämä uudistus lisää isien aktiivisuutta perhevapaiden käytössä” totesi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Paavo Arhinmäki Tasa-arvobarometrin julkistamistilaisuudessa.

Osa-aikaiselle hoitovapaalle jääminen koetaan vaikeammaksi kuin kokoaikaiselle, ja perhevapaille jääminen on naisille edelleen helpompaa kuin miehille.

“Tasa-arvon edistämiseksi pitää jatkaa vanhempainvapaiden pidentämistä ja kiintiöittämistä. Tavoitteena pitää olla niin sanottu 6+6+6-malli. Hoivavastuun jakamiseksi kannattaa myös harkita esimerkiksi hoitovapaan kiintiöimistä erikseen äideille ja isille. Tämä kannustaisi jakamaan vastuuta pienten lasten hoidosta. Vanhempainvapaan käytössä on havaittu, että isien omat kiintiöt ovat nopeuttaneet kehitystä ja saaneet isiä jäämään innokkaammin perhevapaille. Yksinhuoltajilla tulisi olla oikeus käyttää molempien vanhempien osuus” sanoi Arhinmäki.

Huolestuttavaa on se, että seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat lisääntyneet miehillä ja yli 55-vuotiailla naisilla. Naisiin kohdistuu selvästi enemmän seksuaalista häirintää, ja erityisesti sitä joutuvat kokemaan alle 35-vuotiaat naiset.

Barometri osoittaa, että tasa-arvon edistämistä pidetään yhteisenä asiana; tasa-arvon lisäämisestä hyötyisivät sekä miehet että naiset. Tasa-arvo ei siis tarkoita vain naisten aseman parantamista, vaan sukupuolittuneiden rakenteiden purkamista, koskevat ne sitten miehiä tai naisia. Ministeri Arhinmäki on päättänyt asettaa työryhmän pohtimaan miesnäkökulmia tasa-arvopolitiikassa. Työryhmä aloittaa työnsä ensi vuoden alussa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä, STM, p. 0295 163 228, etunimi.sukunimi@stm.fi
Tutkija Nelli Kiianmaa, Tilastokeskus, p. 09 1734 2971, etunimi.sukunimi@tilastokeskus (14.12. alkaen Tarja Nieminen, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi)

Muualla verkossa
Tasa-arvobarometri 2012 (STM:n julkaisuja 2012:23) http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1845890

———————————————————
Tiedote stm.fi-palvelussa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1846088#fi
STM:n uutiset Twitterissä:

———————————————————

.

.