Tasa-arvokonferenssi Pietarissa kehitti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä ja tasa-arvopolitiikan metodeja

Tasa-arvokonferenssi Pietarissa kehitti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä ja tasa-arvopolitiikan metodeja

Tasa-arvokonferenssi Pietarissa kehitti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä ja tasa-arvopolitiikan metodeja

Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvosektorin ja Luoteis-Venäjän välinen nelivuotinen yhteistyöohjelma vuosille 2011-2014, “Gender Equality Creates Sustainable Societies” on käynnistetty. Yhteistyöohjelman pääteemat ovat tasa-arvokoulutus, nollatoleranssi sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohtaan, sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen sekä miesten aktiivinen osallistuminen.

Yhteistyöohjelma käynnistettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston Pietarissa 4.-5.10 järjestämän tasa-arvokonferenssin Gender Equality Creates a Sustainable Society yhteydessä. Konferenssissa venäläiset ja pohjoismaiset tasa-arvoalan asiantuntijat, poliitikot, virkamiehet, tutkijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat keskustelivat ja vaihtoivat kokemuksia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisestä ja uhrien auttamisesta. Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoasioista vastaavan virkamieskomitean puheenjohtaja Annamari Asikainen totesi puheenvuorossaan: “Naisiin kohdistuva väkivalta on valitettavan yleistä monissa yhteiskunnissa. Voimme kuitenkin yhdessä löytää keinoja ongelmien ratkaisemiseksi”.

Pietarin hallituksen varakuvernööri Luydmila Andreevna Kostkina avaa konferenssin toisen päivän. Pietarin hallituksen tasa-arvopolitiikan toimeenpanosta vastaava neuvosto sekä pohjoismaiset virkamiehet keskustelevat tasa-arvopolitiikan toimeenpanon vaatimista rakenteista, välineistä ja lainsäädännöstä. Konferenssissa puhuneen Suomen tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen mukaan on tärkeää, että tasa-arvoa edistetään poliittisin toimin, mutta myös lainsäädäntöä tarvitaan. “Syrjintään puuttuminen ja oikeusturvan takaaminen tapahtuu lainsäädännöllä”, hän painotti.

Konferenssi on osa Suomen puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Pietarin infokonttorin kanssa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Annamari Asikainen, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. + 358 50 512 5617, etunimi.sukunimi@stm.fi
projektikoordinaattori Mia Mäkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. + 358 20 610 7261, mia.k.makinen(at)thl.fi
neuvonantaja Maria Sagitova, Pohjoismainen ministerineuvosto, Information Office in St Petersburg, puh. +7 812 336 7580, ms(at)norden.ru
vanhempi neuvonantaja Silje Bergum Kinsten, Pohjoismaiden ministerineuvosto, puh. +45 3396 0251, siki(at)norden.org

Muualla palvelussamme
Tasa-arvo http://www.stm.fi/tasa-arvo

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja 2011 http://www.stm.fi/stm/kansainvaliset_asiat/pm_yhteistyo/pj2011

Muualla verkossa
Tasa-arvo luo kestävää yhteiskuntaa (Yhteistyöohjelma. Norden julkaisut ANP 2010:785) %20http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2010-782/#

———————————————————
Tiedote stm.fi-palvelussa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1568301#fi
STM:n uutiset Twitterissä:

———————————————————

.

.