TASA-ARVOTIEDON KESKUS MINNAN SÄHKÖPOSTIUUTISIA 13.9.2012

TASA-ARVOTIEDON KESKUS MINNAN SÄHKÖPOSTIUUTISIA 13.9.2012

MINNA.FI ETUSIVULLA MM.

”Mieskysymys” esittelee mieskenttää kokonaisuudessaan
http://www.minna.fi/web/guest/mieskysymys

Tasa-arvon edistämisen hyviä käytäntöjä yksissä kansissa
http://www.minna.fi/web/guest/tasa-arvon_hyvat_kaytannot

TASA-ARVOPOLITIIKASSA TAPAHTUU

TANEn kuntavaalisivut avattu
http://www.tane.fi/fi/ajankohtaista/sisalto/view/14119#fi

Tasa-arvolain uudistus tulossa
http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/tasa-arvo

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012−2015
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1821444

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1822114

UUSIMPIA VÄITÖKSIÄ MINNAN VÄITÖSKIRJATIETOKANNASSA

Tuija Rinkinen, Itä-Suomen yliopisto (1.9.2012)
Nuorten kysymyksiä seksuaaliterveydestä Väestöliiton Internetpalvelussa
http://www.minna.fi/fi_FI/web/guest/haku1?view=recordView&entityId=510

Marja Känsälä, Turun yliopisto (31.8.2012)
Työura ja parisuhde – erilliset yhdessä? Työn ja muun elämän
yhteensovittaminen kahden uran pariskunnilla
http://www.minna.fi/fi_FI/web/guest/haku1?view=recordView&entityId=509

Sanna Kivimäki, Tampereen yliopisto (11.8.2012)
Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen. Suomalaisuuden kulttuurisia
järjestyksiä
http://www.minna.fi/fi_FI/web/guest/haku1?view=recordView&entityId=508

Minnan väitöskirjatietokanta kokonaisuudessaan
http://www.minna.fi/web/guest/vaitoskirjapankki

TULEVIA VÄITÖSTILAISUUKSIA

Paula Närhi, Helsingin yliopisto (14.9.2012)
Nainen, pappeus ja ristiriita? – Haastattelututkimus papin sukupuoleen
liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa
http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=304&id=4388

Janne Autto, Lapin yliopisto (14.9.2012)
Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta. Kentät,
subjektiasemat ja oikeutukset
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Uutisarkisto/2012.iw3?showmodul=149&newsID=7e1ff9f5-fc98-4ecb-ac5f-9616c53c37fc

Tiina Miettinen, Tampereen yliopisto (15.9.2012)
Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja
asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun
http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/tiedote.html?id=75787

Anne Karppinen, Jyväskylän yliopisto (22.9.2012)
Restless Multiplicities. Aspects of Sexual Difference in the Songs of
Joni Mitchell
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/06/tapahtuma-2012-06-08-12-46-07-081203

Sirpa Ruohola, Turun yliopisto (28.9.2012)
Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa
http://www.utu.fi/cal/Tapahtuma.html?calid=utu-tapa&uid=0000000000000000000000000000000032ad3350171b0000240000007a020000&rid=0&day=20120928T121500Z

Pauliina Haasjoki, Turun yliopisto (29.9.2012)
Häilyvyyden liittolaiset. Kerronnan ja seksuaalisuuden ambivalenssit
http://www.utu.fi/cal/Tapahtuma.html?calid=utu-tapa&uid=000000000000000000000000000000002a002c5089200000120000007a020000&rid=0&day=20120929T121500Z

POIMINTOJA TULEVISTA TAPAHTUMISTA

4.9.2012-15.5.2013 Isänä työelämässä – Koulutuspäivät ammattilaisille
(eri paikkakuntia)
http://www.lamk.fi/isanatyoelamassa/koulutuspaivat-ammattilaisille/Sivut/default.aspx

3.10.2012 Kunnian taakka 2 (Espoo)
http://www.hanaholmen.fi/fi/kulttuurikeskus/ohjelmakalenteri/details/829-kunnian-taakka-2

3.10.2012 Miehet ja naiset työelämässä 2020 (Vaasa)
http://www.tem.fi/valtavaseminaari031012

5.10.2012 Kysymyksiä tytöistä ja tyttötutkimuksesta (Helsinki)

Tyttötutkijatapaaminen IV: Kysymyksiä tytöistä ja tyttötutkimuksesta

15.-16.10.2012 Valtakunnallisen tasa-arvoverkoston ensimmäinen
tapaaminen (Oulu)
http://www.ged-scanning.com/tasa-arvoverkosto/

MUISTA MYÖS MINNAN LUKUVINKIT!
http://www.minna.fi/web/guest/lukuvinkit

MINNA FACEBOOKISSA
http://www.facebook.com/pages/Tasa-arvotiedon-keskus-Minna/155978424454332?v=wall

_________________
Sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista [ST]

.

.