Tyttöjen koulutuksella on suuri taloudellinen merkitys

Tyttöjen koulutuksella on suuri taloudellinen merkitys

STM tiedote 24.02.2011
Ministeri Wallin: Tyttöjen koulutuksella on suuri taloudellinen merkitys

“Uskon vahvasti, että investoinneilla tyttöjen ja naisten koulutukseen on kerrannaisvaikutus kaikkeen kansainväliseen kehitykseen. Koulutus on ihmisoikeus ja merkittävä katalysaattori kaikessa inhimillisessä kehityksessä. Se ohjaa taloudellista ja kestävää kehitystä, vähentää lapsi- ja äitiyskuolleisuutta sekä lisää yrittäjyyttä ja työllisyyttä “, sanoi tasa-arvoministeri Stefan Wallin puheenvuorossaan YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 55. istunnossa New Yorkissa torstaina 24. helmikuuta.

“Tyttöjen koulutuksella on huomattavan suuri taloudellinen merkitys kansantaloudelle. Hyvin toimiva koulutus- ja tutkimusjärjestelmä, joka vetää puoleensa sekä naisia että miehiä, edistää kilpailukykyä ja parantaa hyvinvointia Euroopassa ja maailmanlaajuisesti”, totesi ministeri Wallin.

 “Globalisaation vuoksi meidän on toimittava ottaen huomioon kansallista laajempi perspektiivi ja yhteistyössä esimerkiksi siirtolais- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä, jotta voisimme varmistaa että meillä on tulevaisuudessa tarpeeksi sekä nais- että miespuolisia asiantuntijoita kaikilla aloilla”, sanoi ministeri lisäksi.

“Tasa-arvo tulee sisällyttää opetukseen ja koulukulttuuriin, ja oppilaille tulee tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet valita koulutuksena ja ammattinsa yksilöllisten ominaisuuksiensa, vahvuuksiensa ja motivaationsa perusteella – ei sukupuolensa perusteella “, totesi ministeri Wallin myös puheenvuorossaan. Ministeri Wallin korosti, että on tärkeää että koulutus ja tutkimus saadaan vastaamaan työelämän tieto- ja taitovaatimuksia.

 YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan vuoden 2011 kokouksen pääteemana oli naisten ja tyttöjen pääsy ja osallistuminen koulutukseen sekä heidän mahdollisuutensa tieteen ja teknologian aloilla. Istunnon aikana järjestettiin lisäksi yhteispohjoismaisia oheistilaisuuksia, joita Suomi koordinoi Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2011 puheenjohtajamaana.

Keskustelussa tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja vastustamisesta Suomen valtuuskunta esitteli Suomen kokemuksia ja toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämiseksi. Keskusteltaessa äitiyskuolleisuudesta ministeri Wallin korosti äitien sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin panostamisen tärkeyttä.

Lisätietoja
ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, STM, puh. +358 50 4671946, etunimi.sukunimi@stm.fi
ulkoasiainsihteeri Ann-Mari Fröberg, ulkoministeriö, puh +1 646 346 4146, etunimi.sukunimi@formin.fi

.

.