Uusi pohjoismainen tietopankki valottaa ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon yhteyksiä

Uusi pohjoismainen tietopankki valottaa ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon yhteyksiä

Uusi pohjoismainen tietopankki valottaa ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon yhteyksiä

Uusi pohjoismainen tietopankki julkaistiin tänään ilmastonmuutosta ja tasa-arvoa käsittelevässä oheistapahtumassa Pohjoismaiden Neuvoston istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa. Tietopankki “Equal Climate – Pohjoismaisia sukupuolinäkökulmia ilmastonmuutokseen” antaa näkökulmia siihen, kuinka ottamalla huomioon sukupuolinäkökulma voidaan tehostaa kestävän kehityksen ratkaisuja sekä ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Tietopankista löytyy tietoa sukupuolen, liikenteen, energian, kulutuksen ja ravinnon välisistä yhteyksistä. Naiset ja miehet eroavat kulutustottumukseltaan, vapaa-ajan harrastuksiltaan sekä suhtautumiseltaan ympäristökysymyksiin. Miehet suosivat esimerkiksi teknisiä ratkaisuja ja naiset muuttavat useammin omaa käyttäytymistään.

Lisäksi sivuilla kerrotaan Pohjoismaiden, Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan toiminnasta näissä teemoissa. Tietopankkiin on kerätty hyviä esimerkkejä pohjoismaisista kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä, jotka ovat sisällyttäneet tasa-arvonäkökulman ilmastonmuutoksen vastaiseen työhönsä. Tietopankki antaa myös konkreettisia ohjeita, joiden avulla kansalaiset, poliitikot ja päätöksentekijät voivat huomioida sukupuoli- ja ilmastonmuutosnäkökulman toiminnassaan.

Pohjoismaiden tasa-arvoministerien ilmastonmuutosyhteistyö alkoi vuonna 2008. Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Grönlannin ja Färsaarten tasa-arvoministerit edellyttivät kokouksessaan Helsingissä syyskuussa 2011, että tasa-arvonäkökulma on sisällytettävä ilmastotyöhön.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen tähdentää tietopankin artikkelissaan, että maapallon pelastaminen tuleville sukupolville edellyttää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Naisten osallistuminen ei ole ainoastaan ihmisoikeuskysymys, vaan se luo edellytykset tehokkaampiin ratkaisuihin, jotka palvelevat suurempaa osaa ihmisistä.

Oheistapahtuman paneelikeskustelussa todettiin, että tasa-arvon ja ilmastonmuutoksen välisistä yhteyksistä tarvitaan yhä lisää tutkimusta. Tietoa pitää myös hyödyntää ja siten vahvistaa ilmastonmuutostyötä sukupuolinäkökulmalla.

Tietopankki on kehitetty Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyönä ja se on osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskauden toimintaa 2011.

Lisätietoja
ylitarkastaja Annamari Asikainen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. +358 50 512 5617, etunimi.sukunimi@stm.fi
projektipäällikkö Mia Mäkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. +358 20 610 7261, mia.k.makinen(at)thl.fi

Muualla palvelussamme
Tasa-arvo http://www.stm.fi/tasa-arvo;jsessionid=4f4fb8eafa5e021c831e6c652be5

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja 2011

.

.