Vanhempainvapaatyöryhmän ehdotukset vanhempainvapaajärjestelmän kehittämiseksi

Vanhempainvapaatyöryhmän ehdotukset vanhempainvapaajärjestelmän kehittämiseksi

Vanhempainvapaatyöryhmän mietintö vanhempainvapaajärjestelmän kehittämisestä valmistui maaliskuun alussa. Työryhmä on tarkastellut laajasti koko perhevapaajärjestelmää, johon kuuluvat vanhempainvapaat ja muut pienten lasten hoitovapaat. Työryhmän lausunto ei sisällä varsinaista esitystä vanhempainvapaajärjestelmän kehittämisestä, mutta se hahmottelee kolme kehitysmallia. Vanhempainvapaajärjestelmän kehittäminen on tärkeää, sillä se vähentää naisten syrjintää työhönotossa, tukee uralla etenemisen mahdollisuuksia, kaventaa sukupuolten palkkaeroja sekä tasoittaa kustannuksia naisten ja miesten työnantajien välillä nykyistä enemmän.

Vanhempainvapaajärjestelmän kehittämisestä on keskusteltu vilkkaasti ja yleinen mielipide sekä miehillä että naisilla on, että miesten tulisi osallistua enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. Vuoden 2008 tasa-arvobarometrin mukaan tätä mieltä on 91 % miehistä ja 90 % naisista. Tällä hetkellä isistä jää vanhempainvapaalle alle 18 %. Nykymallissa vanhempainvapaat koostuvat äidin 4,2 kuukauden ja vanhempien jaettavissa olevasta 6,3 kuukauden sekä isän 1,7 kuukauden osuudesta. Vanhempainvapaan kokonaispituus on nykyään siis enimmillään 12,2 kuukautta.

Ensimmäinen kehitysmalli (A) perustuu nykymalliin ja siinä isän pitämää vapaata pidennettäisiin. B-mallissa pidennettäisiin sekä isän vapaata että vanhempien yhteisesti jakamaa vapaata. C-malli on paljon julkisessa keskustelussa esillä ollut niin sanottu 6+6+6 malli, jossa vapaa on jaettu kolmeen yhtä pitkään jaksoon. Näistä yksi kuuluu äidille, yksi isälle ja kolmannen jakson käytöstä vanhemmat voivat sopia keskenään. Mallista riippuen koko vanhempainvapaakauden pidennys olisi noin kuukaudesta lähes kuuteen kuukauteen.

Kehitysmalleista A sai eniten kannatusta työryhmässä ja se on myös kustannuksiltaan edullisin. Malleista B ja C ovat toisilleen vaihtoehtoisia. Jos 73 prosenttia isistä käyttäisi vapaan pidennykset, A-malli nostaisi kustannuksia 79 miljoonaa euroa vuodessa, B-malli 327 miljoonaa euroa vuodessa ja C-malli 478 miljoonaa euroa vuodessa.

 

.

.