Willwoman-ranneke

Willwoman-ranneke

Riina Helovuon Naisyhdistykselle suunnittelemaa ja Nahkakatin rasvanahasta valmistamaa kauniin punaista Willwoman-ranneketta löytyy kahta kokoa. Toinen on pituudeltaan 19 cm (pieni), toinen 20,5 cm (iso). Molempien hinta on 9e/kpl ja niitä voi tilata Seijalta, p. 050-330 4890 tai sija.sihvola(at)senergia.com tai Kukalta,lehmusvirta (at)kolumbus.fi, p. 0500 423 570. Maksu suoritetaan Naisyhdistyksen Willwoman-tilille Nordeaan: FI45 1228 3000 0469 85.

Tahdolla tehdään ihmeitä: lisätään hyvää oloa, luodaan sopusointua ja muutetaan maailmaa paremmaksi. Jokainen miestä voi olla tahtonainen, willwoman, joka toteuttaa haluamansa tavoitteet.

Tämä willwoman – ranneke tukee ja rohkaisee Sinua olemaan tahtonainen. Kirjoita tai raaputa omia tahdon tavoitteitasi rannekkeen sisäpuolelle. Ne voivat olla numeroita, sanoja, kirjaimia – jotain mitä sinä itse tiedät ja joita kohti haluat mennä.

Sano itsellesi usein ja rohkeasti: Koska olen tahtonainen!

???????????????????????????????Lämmöllä kanssasi,
www.willwoman.com

You can make miracles with your will: increase well-being, create harmony and change the world better. Every one of us can be a Will Woman, who reaches her goals.

This Will Woman Wristband supports and encourages You to be a Will Woman. You can write or scratch your own goals inside the wristband. They can be numbers, words, symbols – something just you by yourself know and towards which you want to go.

Say to yourself often and bravely: I am a Will Woman!

With warmest regards,
www.willwoman.com

Man kan göra underverk med sin vilja: öka välbefinnande, framkalla harmoni och förändra världet bättre. Var och en av oss kan vara en kvinna med sin egen vilja, en Will Woman, som genomför sina ändamål.

Det här Will Woman armbandet stöder dig för att vara en Will Woman. Skriv eller skrapa dina egna ändamål på insidan av armbandet. Det kan vara nummer, ord, bokstäver – något som bara du vet och mot vilket du vill gå.

Säg till dig ofta och modigt: Jag är en Will Woman!

Med varma hälsningar,
www.willwoman.com

.

.